TEMPORADA 2018/2019

ETAPA

CURS

CATEGORIA

GÈNERE

EQUIP

ENTRENAMENT

COMPETICIÓ

DIES

HORARI

Educació

Infantil

P3, P4 i P5

Escoleta

Mixte

CAT Minidrakis

Dimecres
Divendres

17.00 - 18.00

Trobades

Educació

Primària

1r, 2n i 3r

Escola

Mixte

CAT Drakis

Dimarts
Dijous

17.00 - 18.30

Trobades

3r i 4t

Pre-Mini

Masculí

CAT Negre

Dimarts
Dijous

17.00 - 18.30

CEEB

4t i 5è

Mini (1r any)

Femení

CAT Noies

Dimarts
Dijous

17.00 - 18.30

CEEB

Mini (1r any)

Masculí

CAT Taronja

Dimarts
Dijous

17.00 - 18.30

CEEB

5è i 6è

Mini (2n any)

Masculí

CAT Mini

Dimarts
Dijous

17.00 - 18.30

CEEB

Educació

Secundària

Obligatòria

6è d’EP

1r i 2n d’ESO

Infantil

Femení

CAT Femení

Dimarts
Dijous

18.30 - 20.00

CEEB

1r i 2n

Infantil

Masculí

CAT Infantil

Dimarts
Dijous

18.30 - 20.00

FCBQ

3r i 4t

Cadet

Masculí

CAT Cadet

Dilluns

Dimecres

18.00 - 19.30

FCBQ i CEEB

Majors de

18 anys

-

Sots 21

Masculí

CAT Sots 2000

Dilluns

Dimecres

22.30 - 00.00

FCBQ

-

Mares

Femení

CAT Woman

Dijous

20.00 - 21.00

Interna

-

Pares

Masculí

CAT Man

Dimarts

20.00 - 21.00

Interna

 

Aquests horaris poden patir alguna modificació al llarg de la temporada. En aquest cas, els grups afectats sereu avisats per la direcció del club.